Protiepidemiologické opatrenia

Protiepidemiologické opatrenia na festivale “Na plný dych”


Nosenie rúšok:
– v zástupe pred vstupným
– v zástupe pred bufetom
– pri voľnom pohybe vo festivalovom areáli 
Pozn.: Rúško môže návštevník odložiť počas konzumácie nápojov a jedla, fajčenia na mieste na to určenom, počas návštevy toalety a počas umeleckého výkonu na podiu(platí pre účinkujúcich)

Rozostupy
– v zástupe pred vstupným
– 2 m až po koniec zástupu
– v zástupe pred bufetom
– 2 m až po koniec zástupu
– stoly resp. pivné sety sú rozostavené tak, aby medzi stolmi boli rozostupy min. 2 m

Meranie telesnej teploty
– každej osobe, ktorá prejde cez vstup bude odmeraná telesná teplota bezkontaktným teplomerom
– pokiaľ by bola telesná teplota vyššia ako 37,2 stupňov Celzia, usporiadateľ nesmie danú osobu do areálu pustiť a je povinný na to upozorniť UVZSR

Vstup a výstup z areálu festivalu sú oddelené tak, aby neprišlo ku kontaktu medzi prichádzajúcimi a odchádzajúcimi návštevníkmi.

Dezinfekcia rúk 
– bude dostupná pre návštevníkov festivalu a účinkujúcich na 5. miestach formou ručných rozprašovačov – vstup, WC, bufet 1 x, pódium, šatne účinkujúcich 

Dezinfekcia dotykových plôch
– bude vykonávaná raz za hodinu, v prípade potreby aj častejšie, pracovníkom na to určeným
– stoly v bufete budú dezinfikované po každom návštevníkovi 

Personál
Personál je povinný používať všetky potrebné ochranné prostriedky:
– v bufete ochranné rúška a rukavice
– na pódiu ochranné rúška(zvukári a technici)
– pri vstupe rukavice a rúška(poprípade plastové štíty)
– pri dezinfekcii dotykových plôch pláštenku, rúško, rukavice

Dodržujte prosím tieto opatrenia, buďte zodpovední a užívajte si festival “Na plný dych”

Vaši organizátori festivalu

Facebook