Oznámenie pre darcov 2% z daní

Milí darcovia. Ako predsedovi občianskeho združenia „Na plný dych“ mi pripadá nemilá úloha. Musím vám s poľutovaním oznámiť, že suma, ktorú ste nám darovali z 2% nám bohužiaľ nebude poukázaná. Stalo sa tak kvôli systému, ktorý nám tento svet prináša. Musím skonštatovať, že aj moje riešenie vecí na poslednú chvíľu tomu veľmi prispelo. Daň, ktorú musí, každý zaplatiť, som platil v posledný možný termín 31. 3. 2016 cez internet banking. A to je kameň úrazu. Platba bola zaevidovaná v systéme až 1. 4. 2016 a tým nás daňový úrad vyradil z evidencie príjemcov 2% z daní.
Každému darcovi by mal prísť oznam o tomto vyradení. Týmto váš dar prepadol štátu. Váš benefit, ktorý sme vám sľúbili vo forme DVD vám samozrejme doručíme.
Podali sme na ministerstvo financií podnet na vyriešenie problému, ale musíme sa pravdepodobne zmieriť so skutočnosťou.
Veľmi sa za vzniknutú situáciu ospravedlňujem a verím, že nám ostanete verní naďalej.

Váš Ján Múdry

Facebook