Aj smutné správy sprevádzajú náš festival

Milí priatelia, aj smutné správy sprevádzajú náš festival. Berieme si za čestnú povinnosť oznámiť, že nás navždy opustil jeden z našich nielen finančných, ale aj morálnych partnerov, pán Juraj Bušo starší.
Česť jeho pamiatke.

Facebook